This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Tân Mùi 25 Tuổi – Âm Nữ

de-thach-anh-hong-h069 TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Dê Thạch Anh Hồng Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu, rối rắm

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Quý Mùi 73 Tuổi – Âm Nữ

ngoc-boi-ty-huu-S929 QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Ngọc Bội Tỳ Hưu Tướng tinh: Con Cọp- Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Tân Mùi 85 Tuổi – Âm Nam

LQ-lam-ngoc-cong-con-lon-H028-2 QUÝ MÙI – 85 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1941 đến 5-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Trấn Trạch Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Bạch: hao tài, phiền muộn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Đinh Mùi 49 Tuổi – Âm Nữ

A150-Long-ma-3 ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Tinh Thần Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh nặng

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Ất Mùi 61 Tuổi – Âm Nữ

Nhan-tron-phi-thuy-S5019-2 Ất MÙI – 61 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Kim (Vàng trong Cát) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, lo âu

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Kỷ Mùi 37 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-thach-anh-tim-vay-rong-s763-02 KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Kế Đô: Hao tốn, ốm đau HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Kỷ Mùi 37 Tuổi – Âm Nam

chuoi-hong-luc-bao-xanh-s1130-5113 KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ruby Xanh Tướng tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Đinh Mùi 49 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-tieu-ngoc-r04-01 ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Gân Huyết Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Bạch: Hao, buồn phiền HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Ất Mùi 61 Tuổi – Âm Nam

quan-am-sen-vang-y151-02 ẤT MÙI – 61 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Quan Âm Bình An Tướng tinh: Con Gà. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim (Vàng trong cát) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Quý Mùi 73 Tuổi – Âm Nam

Bap-cai-nhu-y-E181-3 QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Bắp Cải Như Ý Tướng tinh: Con Cọp – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN:

Tử Vi Thái Ất – Tử Vi 2015 – Xem Tử Vi – Tử Vi Thái Ất 2015