This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nữ

thuyen-cam-e206-2 THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Rồng Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Nhâm Thìn 64 Tuổi – Dương Nữ

12-giap-ngoc-myanmar-vm113-01 THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, bệnh nạn HẠN: Thiên Tinh:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Giáp Thìn 52 Tuổi – Dương Nữ

ca262-cay-phong-thuy-luan-dong-linh-02 THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Canh Thìn 76 Tuổi – Dương Nữ

Ty-huu-cong-tien-H001-2 THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Bảo Trợ Sức Khỏe Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Thái Âm: may mắn, phúc lộc

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Mậu Thìn 28 Tuổi – Dương Nam

gay-nhu-y-dong-linh-M083-02 THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Gậy Như Ý Thăng Tiến Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Tam Kheo:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Mậu Thìn 88 Tuổi – Dương Nữ

Bong-thach-anh-tim-H082-6632-21 THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn: Thạch Anh Tím Tài Vận Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Thái Dương: May mắn, phúc lộc tốt Hạn: Thiên la:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nam

chuoi-ty-huu-mat-meo-lon-s950-2 THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Mắt Mèo Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ ( đất pha cát) Sao: Thái Bạch: hao tài, đau ốm Hạn: Thiên

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Giáp Thìn 52 Tuổi – Dương Nam

TH-tieu-ngoc-den-trung-M003-1 THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Kế Đô: Thị phi, tai nạn HẠN: Địa Võng

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Nhâm Thìn 64 Tuổi – Dương Nam

Cau-da-quang-xanh-M186-2460-02 THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Dạ Quang Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: La Hầu: Rối rắm, tốn hao HẠN: Tam Kheo: Xây

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Canh Thìn 76 Tuổi – Dương Nam

A207-phuc-loc-tho-04 THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Toán tận: trở ngại, va vấp Hạn: Huỳnh

Tử Vi Thái Ất – Tử Vi 2015 – Xem Tử Vi – Tử Vi Thái Ất 2015