This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thổ tú : Trở ngại, lo âu HẠN: Ngủ Mộ: Hao tài mất của VẬN NIÊN: Trư phòng Hỏa (Heo gặp lửa)

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Có hại về máu huyết VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả (Khỉ ăn

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Kết Xu Tướng tinh: Con Rắn con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Mộc Đức : (Danh lộc đặng tốt). HẠN: Tam Kheo.

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn: Chuông Gió 6 Ống TƯỚNG TINH: Con Hươu, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu. ( Có chuyện buồn phiền) HẠN: Toán Tận. ( Trở ngại công việc) VẬN NIÊN: KÊ giáp Viên (Gà về vườn),

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: La Hầu. (Thị phi, đau ốm) HẠN: Diêm Vương. (Phòng bệnh về máu huyết) VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Mắt Mèo Vẩy Rồng TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích đế cô quạnh. MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Mộc Đức (An vui – Phước Lành) HẠN: Ngũ Mộ: hao tài, bất an VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1999 đến 28-1-2000) Vật Phẩm May Mắn: Thần Tài May Mắn Tướng tinh: Con Thuồng Luồng, Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên đường) Sao: Thủy Diệu: Tình cảm buồn phiền Hạn: Toán Tận: Tính toán trở ngại, phòng tai nạn Vận Niên: Kê giáp Viên (Gà

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-02-1963 đến 26-01-1952) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc TƯỚNG TINH: Con Rắn – Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng.

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Hươu – Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý.

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam

Xem tử vi Thái Ất 2016 cho Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế. Phú Quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Vân Hớn: rối rắm,ốm đau HẠN: Thiên La,tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương), xấu THIÊN CAN:

Tử Vi Thái Ất – Tử Vi 2015 – Xem Tử Vi – Tử Vi Thái Ất 2015