Tử Vi 2016 Tuổi Tỵ

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Đinh Tỵ 39 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-day-xanh-dam-s975-2 THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 18-2-1977 đến 16-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Kỷ Tỵ 27 Tuổi – Âm Nữ

ran-om-nen-vang-lon-e101-2 THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 27 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Tụ Bảo Tướng tinh: Con Khỉ, Có dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Quý Tỵ 63 Tuổi – Âm Nữ

vong-ngoc-myanmar-vm105-s3-8800-04 THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Kỷ Tỵ 87 Tuổi – Âm Nữ

d106-ho-lo-bat-tien-nho THÁI ẤT TỬ VI –KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Địa võng: Tâm tư rối

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Tân Tỵ 75 Tuổi – Âm Nữ

mat-phat-di-lac-trang-xam-02 THÁI ẤT TỬ VI – TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Xanh Tía Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng Chân Đèn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Ất Tỵ 51 Tuổi – Âm Nữ

M148-an-rong-hoang-long-lon-02 THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Ấn Rồng Tăng Quyền Lực Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: La hầu: Hao tài, bệnh hoạn HẠN: Diêm Vương:

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Kỷ Tỵ 27 Tuổi – Âm Nam

chuoi-ty-huu-hac-nga-s2039-640-01 KỶ TỴ – 27 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nặng Vận

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Đinh Tỵ 39 Tuổi – Âm Nam

ca-chep-nho-e193-2 THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Cá Chép Vượt Vũ Môn Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Toán

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Ất Tỵ 51 Tuổi – Âm Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Than-S5068-9-11 THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Phật Bản Mệnh Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Văn Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN: Thiên La: Tinh

Thái Ất Tử Vi 2015 Ất Mùi :Kỷ Tỵ 87 Tuổi – Âm Nam

long-ma-e1201 THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Tinh Thần Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa võng: ưu